цилиндр хэлбэртэй Багамын арлууд дахь эсрэг тэсрэг