тогтворжуулагч бутлах үйлдвэрийг хэрхэн эхлүүлэх Палестинд