гипсэн хайрга мөхлөгт дэд суурьтай хөдөлгөөнт бутлуур